Budoucnost řešíme teď

Přicházíme s plánem, jak vyvést zemi z krize. Řeší ekonomiku, zdravotnictví, vzdělávání i sociální politiku.

V průběhu dubna jsme společným úsilím připravili  třífázový plán s názvem Budoucnost řešíme teď. Jeho součástí jsou opatření směřovaná k nastartování ekonomiky, zajištění zdravotnictví či projednání klíčových zákonů.

Náš plán má tři časové horizonty, protože situaci je potřeba řešit nyní, střednědobě do konce roku i s dlouhodobou perspektivou. Cílem je nejenom zvládnutí současného krizového stavu, ale také nastartování České republiky k budoucímu ekonomickému růstu a strukturálním změnám.

Program jsme dnes předali předsedovi vlády Andreji Babišovi na začátku mimořádné schůze Sněmovn. Schůze rozhodne o případném prodloužení nouzového stavu. Věříme, že vláda plán prostuduje a vezme si z něj inspiraci. Současnou krizi musíme překonávat společným úsilím.

Plán zveřejňujeme na webu www.budoucnostresimeted.cz


K programu se také vyjádřili naši političtí lídři.

Ivan Bartoš k plánu uvádí: „Dnes není ani tak podstatné další prodloužení nouzového stavu, nýbrž to, co bude s naší zemí dál, za měsíc, rok, za deset let! Podstatná je budoucnost. Řada věcí, po kterých s Piráty dlouhodobě voláme a navrhujeme, najednou jde! Najednou jde komunikovat s úřady pomocí emailu, najednou jde pracovat z domova, studovat online, najednou jde podpořit živnostníky. Nesmíme se vrátit do zaběhlých kolejí zadrhlé země s nefunkční digitalizací, zkostnatělou ekonomikou a špatně mířenými investicemi. Berme současnou krizi jako příležitost – Máme plán, jaké kroky, zákony a opatření je třeba udělat, abychom zajistili pro naši zemi potřebné změny a rozvoj v oblasti ekonomiky, zdravotnictví, vzdělávání, sociální politiky a soudržnosti a země,“

Plány v oblasti zdravotnictví, které jsou nutné řešit prakticky hned, představila Olga Richterová: „Hlavním cílem těchto dní je zabránit zbytečným obětem na životech a zdraví. Nestačí přístup vypnout-zapnout. Potřebujeme nástroje pro možné návraty infekce. K tomu je třeba propojit fungování chytré karantény s komplexním projektovým řízením a zároveň mít národní testovací strategii a přesně rozdělené kompetence jednotlivých složek od hygienických stanic přes nemocnice, laboratoře až po obce. K tomu, abychom dosáhli na dostatečné testovací i trasovací kapacity nám dnes chybí tisíce lidí na různých úrovních. Pokud se vládě nepodaří zvládnout výchozí zdravotně manažerskou rovinu, jejímž cílem je zabránit zbytečným obětem na životech a zdraví, zůstane ekonomika a společnost zabržděná i ve střednědobém horizontu.“

Jakub Michálek pak přiblížil střednědobý plán Pirátů do konce tohoto roku: „Stěžejní jsou tři body: Vyhnout se druhé vlně pandemie, nastartovat motor ekonomického růstu a dotáhnout zásadní zákony v tomto volebním období. Podobně jako na Novém Zélandu chceme různé stupně alertů, aby nebyl chaos v případě druhé vlny. Chceme také schválit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který zabrání hromadění pacientů v čekárnách. Do konce roku chceme aktualizovaný Pandemický plán a logistické zázemí na Ministerstvu vnitra. Ekonomickému růstu pomůžeme rozšířením úvěrů se státní zárukou, který je díky Pirátům transparentní, i na rozjezd nového podnikání, investicemi obcí na připravené projekty včetně ekologické modernizace a hrozícího sucha. Ze zákonů do konce roku chceme dotáhnout novelu exekučního řádu, který zastaví exekutorské peklo a zavede krajskou příslušnost, naplnit zákon o digitálních službách a dlouhodobou valorizaci platů učitelů.“

Mikuláš Ferjenčík pak představil návrhy pro dlouhodobý ekonomický rozvoj země: „Stát nyní lije stamiliardy do ekonomiky a to, jakým směrem tyto prostředky nasměrujeme, rozhoduje o tom, jak bude vypadat naše budoucnost. Je potřeba snížit zdanění práce a tím i závislost rozpočtu na zdanění pracujících, musíme napřít energii srovnatelnou nasazení v boji s virem i ke zjednodušení podnikání a zfunkčnění státní správy. Je potřeba podpořit podniky v perspektivních odvětvích a snížit odliv zdrojů do zahraničí. Chceme být mozkovnou, spíše než montovnou. Chceme víc než jen návrat do normálu! Je třeba udržet akční nasazení všech, kteří se nyní podílejí na řešení koronavirové krize. Budoucnost řešíme teď.“