Financování kampaně

Prostřednictvím transparentního volebního účtu České pirátské strany registrovaného u ÚDHPS 2801446036/2010 u Fio banka, a.s. z rozpočtové kapitoly Senátní kampaně 2020 volebního obvodu 27

Dary pro senátní kampaň Roberta Veverky

Účet 2100048174/2010
Specifických symbol – SS: 192027

U fyzických osob uveďte prosím jméno a příjmení, datum narození, obec trvalého pobytu.
U právnických osob uveďte prosím název, IČO a sídlo.