Hájit svobodu považuji za povinnost

Do Senátu za Piráty kandiduje Robert Veverka. Svůj volební obvod 27 zná víc než důvěrně. V Praze 6 Bubenči se narodil a vyrůstal. V Praze 7 bydlel ve Veverkově ulici, aby nakonec zakotvil v Praze 2. Miluje své město a těžce nese jeho privatizaci a nenávratnou proměnu, mnohdy bez valné kvality či úcty k okolí. Podporuje kulturní rozmanitost a hájí práva jednotlivce. 

Co tě přilákalo ke kandidatuře do Senátu?

Nominaci od kolegy zastupitele Jardy Němce z Prahy 2 jsem přijal jako svou životní výzvu. Rád bych rozšířil řadu pirátských senátorů, abychom založili senátorský klub. Především však chci hájit rozšiřování osobních práv a svobod, restart vědomí, podporu solidarity, sounáležitosti a soběstačnosti. Chci řešit naší společnou budoucnost.

Co ty a politika?

Tuzemskou politiku vnímám jako strnulou, bránící se jakékoliv alternativě. Postrádám otevřenost a ochotu hledat nová řešení. Nemám rád pozůstatky podnikatelské politiky 90. let, na nichž vyrostli populističtí propagátoři údajného boje proti korupci. Jako zastupitel předsedám kontrolnímu výboru, pracuji ve dvou komisích v Praze 2 a v magistrátní komisi pro protidrogovou politiku. Jsem aktivní v pracovní skupině poslance Tomáše Vymazala. Od roku 2010 vedu spolek Legalizace.cz. 

Co nabídneš svým voličům?

Otevřenost a schopnost budovat si ve vztahu s voliči důvěru. Zaměřím se na efektivnější nakládání s odpady a ochranu vody i životního prostředí. Města nesmí být horkem sálající špinavá džungle z betonu a železa. Zdravý život souvisí jak s ochranou zeleně, tak péčí o kulturní dědictví a památky. Veřejný prostor má sloužit kultuře, umění a odpočinku. Nová výstavba nemá zhoršit život obyvatelům, prioritou je především dostupné bydlení. 

V Senátu budu prosazovat podporu kvalitního vzdělávání, které považuji za pojistku proti šíření dezinformací a populismu. Důležité je pro mě zajistit férové podnikatelské prostředí, rozumnou podporu živnostníků a transparentní zadávání veřejných zakázek. Za samozřejmost považuji digitální komunikaci s úřady. 

I nadále budu podporovat racionální regulaci konopí pro léčebné i komerční účely a hlavně osobní potřebu. Konopí je především obnovitelná průmyslová surovina pro výrobu nespočtu produktů s velkým ekonomickým potenciálem ve zdravotnictví, textilním průmyslu či stavebnictví.  

Necítíš se mladý na senátora? 

Doufám, že se svými 44 roky o něco snížím věkový průměr v Senátu. Cítím se mladý, plný energie, otevřený novým perspektivám a přitom dostatečně zkušený.


Rozhovor pro Pirátské listy