Květy: Senioři bojují za legalizaci nejaktivněji ze všech

Lidé by hlavně neměli propadat iluzi, že pěstování pěti kytek je legální a oni to tomu usměvavému a příjemnému policistovi tak nějak lidsky vysvětlí,“ říká předseda sdružení Legalizace.cz a expert na reformu legislativy spojené s konopím Robert Veverka

Mohou se lidé, kteří pěstují konopí pro vlastní potřebu a k léčebným účelům dostat do rozporu se zákonem?

Pěstování nejvíce pěti kytek a držení maximálně deseti gramů sušiny je považováno za přestupek, větší množství už může být klasifikováno jako trestný čin. Pes bývá ovšem zakopaný v tom, že policie s oblibou interpretuje část procesu pěstování, když pěstitel konopí sklidí a začne ho sušit, jako „výrobu omamných a psychotropních látek“, což je považováno za trestný čin bez ohledu na množství. I v případě, že se jedná pouze o přestupek, pěstitel o svůj výpěstek přijde.

Přijde vám taková klasifikace správná?

Ne, a to hlavně proto, že podle mého názoru taková interpretace neodpovídá záměru původních zákonodárců. Velkou roli v případech pěstování konopí pro vlastní samoléčbu totiž hrají přehnaně angažovaní sousedé, kteří se buď nudí, nebo mají pocit, že pomáhají policii udržovat řád a pořádek, a pěstitele udají. Když přijde udání, tak už je policie bohužel ze zákona povinna konat.

Co byste poradil samopěstitelům, kteří se konopím úspěšně léčí a chtějí co nejvíce riziko problémů se zákonem minimalizovat?

Ono se to lehce řekne, ale podle mě je nejlépe tomu čelit tak, že se lidé nezaleknou a budou za své právo pěstovat si na vlastní zahradě léčivou bylinu bojovat. Je dobré nastudovat si paragrafy, které se toho týkají, nebo se podívat na webové stránky našeho sdružení Legalizace.cz, kde už asi šest let vychází rubrika s názvem Jak komunikovat s orgány činnými v trestném řízení, jejímž autorem je zkušený advokát, který se na danou oblast specializuje. Je dobré vědět, kdy má policie právo vykonat domovní prohlídku, jakým způsobem má probíhat dokumentace při zabavování rostlin, kdy má člověk právo odmítnout vypovídat. Už při prvním kontaktu s policií by lidé měli vědět, že je v každém případě žádoucí najít si právního zástupce, který se v konopné problematice vyzná.

Mohl byste poradit, na koho je možné se v případě nouze obrátit?

Může se obrátit přímo na nás. Já naštěstí nemám úplně nezapamatovatelné jméno, takže když bude někdo potřebovat, stačí zadat do vyhledávače Google „Robert Veverka“ nebo „legalizace.cz“ a veškeré potřebné kontakty i informace se jim objeví samy. Když zavolají, jsme jim schopni poradit i pomoci, což je vlastně původním smyslem vzniku našeho sdružení. Víte, často se setkáváme s tím, že se lidé nechají uchlácholit přátelským tónem vyšetřovatelů, kteří se naoko tváří, že o nic nejde a oni jsou chápaví, jen ať jim všechno řeknou, ale nikomu jinému se o tom nezmiňují, protože by jim to mohlo přitížit. Lidé tomu většinou uvěří, jenomže zapomínají, že jakmile policie něco začne řešit, bude se snažit to vyřešit ve svůj prospěch. Policie neodpouští, na to je důležité nezapomenout. Sebeusměvavější vyšetřovatel chce logicky každou kauzu dohrát.

Vaše sdružení už dvanáct let uskutečňuje akci Semínka seniorům, v jejímž rámci nabízíte lidem zdarma konopná semínkla proti čestnému prohlášení, že budou pěstovat pouze pro vlastní potřebu samoléčby. Změnil se za tu dobu pohled nejstarší generace na konopí?

Věřím, že jsme napomohli určité destigmatizaci konopí, kdy se zvláště starší lidé osvobodili od předsudků, že každý, kdo ho pěstuje a užívá, je nutně nebezpečný narkoman a zločinec, hašišák a vyvrhel. Dnes to naopak hodně z nich přehodnotilo a snaží se naopak získat od mladších informace, jak a za jakých podmínek se dá pěstovat a zpracovávat například na léčivé masti. Senioři se na nás obracejí pořád častěji, jsou zvídaví a mnohem informovanější. I díky našemu magazínu Legalizace.cz. už vědí, co jim pomáhá, sdílejí informace a jsou poučenější. Musím dokonce říct, že pokud jsou dnes aktivní nějaké skupiny v úsilí o legalizaci konopí, jsou to právě senioři daleko víc než mladí. Před dvěma lety jsme sepsali petici, kterou podepsalo více než 18 tisíc lidí. Většina z nich byli lidé starší šedesáti let, kteří si už něco odpracovali, a měli by proto mít právo užívat si důchodu bez obav, že za to budou ještě na stará kolena popotahováni.

Čemu to přisuzujete?

Tito lidé jsou moudřejší, už zkrátka vědí, že mají právo užívat si spokojený život, pokud tím nikomu neškodí, a pokud jim k tomu pomáhá konopí, nevidí logický důvod, proč by ho neměli pěstovat. Senioři jsou zároveň nejzranitelnější skupinou a ve střetu s policií většinou velmi složitě odolávají. Konopí často potřebují pro svou léčbu sociálně a zdravotně znevýhodnění lidé, mělo by proto být v zájmu státu jim jejich znevýhodnění pomáhat překonat. Jenomže stát činí pravý opak: těmto nemocným starým lidem, kteří z nějakých důvodů nemohou legálně konopí získat, a proto se rozhodnou ho pěstovat, tak se ocitne v situaci, kdy nejenže bojuje se svou nemocí, která jej sama o sobě zatěžuje a znepříjemňuje mu život, ale když ho ještě někdo začne trestně stíhat, tak tomu člověku to už vůbec nepomůže. Takový systém, který primárně nepomáhá lidem, ale jenom je trápí, je nešťastným důsledkem dosud nepřekonané démonizace konopí a jeho prohibice. Proto cítíme velkou povinnost těmto lidem pomáhat, informovat je a hájit je.

Jaká je podle vás reálná šance na změnu legislativy, která by pěstování pro vlastní potřebu legalizovala?

Důležité totiž je, aby nový zákon prošel prvním čtením, po čemž by se s ním musely zabývat dotčené sněmovní výbory. To otevře politickou i veřejnou debatu, budou se k tomu vyjadřovat odborníci a do Sněmovny mají právo přijít i pacienti nebo občané, kteří si konopí chtějí sami pěstovat, v rámci výborů mohou požádat o slovo a přednést své argumenty. To je pro nás střednědobý cíl, protože si nemůžeme nalhávat, že za současné politické konstelace stávající poslanci na legalizaci pěstování pro vlastní potřebu opravdu kývnou. K tomu u nás zatím bohužel dlouhodobě chybí politická vůle. Čeští politici by se měli porozhlédnout po legislativách ostatních zemí, v Holandsku například přišli s dekriminalizací pěstování pro vlastní potřebu právě soudci, protože si vypočítali, že neúměrně zatěžuje celý soudní systém a vzhledem k minimální společenské nebezpečnosti se tím dále nehodlají zabývat.


Ondřej Mrázek: Senioři bojují za legalizaci nejaktivněji ze všech, Květy, 23. 7. 2020

Fotografie: Jaroslav Jiřička, www.Nasviceno.cz

Co vše je trestně postižitelné

Pěstování více než 5 rostlin konopí s větším obsahem THC než 0,3 procenta.

Výroba psychotropní látky zahrnuje už sklizení a sušení rostliny, případně další nakládání s ní v případě, že má větší obsah THC než 0,3 procenta

Držení většího než malého množství (přesahující osobní spotřebu) konopné sušiny, mastí a výtažků z ní připravených s obsahem větším než 0.3 procenta

Prodej a sdílení psychotropní látky: Zatímco za výše uvedené trestné činy obecně udělují české soudy podmíněné tresty, u ilegálního nakládání, které vede k osobnímu obohacení, nebo při větším množství zajištěné psychotropní látky soudy sahají k trestům nepodmínečným.