Letošní senátní volby v centru Prahy budou klíčový boj o to, kdo bude tou novou demokratickou silou v Praze a vůbec v Česku (rozhovor)

Pirátské straně dnes hlavně starší ročníky voličů vyčítají, že jsou stranou, která udává do Bruselu, nic netvoří a hlavně vše neguje. Co vy na to?

Pirátské straně se vyčítá mnoho věcí, které jsou spíše než na pravdě, založeny na fake news a hoaxech. Piráti jsou stranou s celosvětovou strukturou. Za Českou pirátskou stranu se v květnu 2019 stali europoslanci Mikuláš Peksa, Markéta Gregorová a Marcel Kolaja. Společně s Patrickem Breyerem z Německé pirátské strany jsou v europarlamentu sdruženi pod Evropskou pirátskou stranu. Stejně jako pirátští poslanci v naší poslanecké sněmovně hájí zájmy naší země, tak kolegové v europarlamentu hájí zájmy Evropy. My prostě chceme, aby naše země patřila mezi vyspělé evropské země.

Andrej Babiš je ve zjevném střetu zájmů. Je to značný problém, protože Babiš jako premiér také spolurozhoduje, jak o rozdělování peněz doma, tak o tom, jak vůbec budou vypadat evropské rozpočty. A v tu samou chvíli jsou jeho, momentálně ve svěřenských fondech schované, firmy příjemci dotací. Těch dotací, které mají sloužit k modernizaci české ekonomiky a místo toho se z nich třeba modernizuje Babišova linka na toastový chléb. Považuji to za systémový problém, který dusí rozvoj ekonomiky Česka a rozežírá Evropu zevnitř. Když se snažíme zabránit premiérovu střetu zájmů, tak bojujeme za národní zájmy České republiky, protože je samozřejmě v zájmu našich občanů, aby se evropské peníze rozdělovaly efektivně a transparentně.

Hlavně primátor Zdeněk Hřib je napadán kvůli tomu, že je guruem různých mediálních „tažení“, zatímco skutky spojené se zvelebováním Prahy nejsou jeho silnou stránkou. Co byste na tato obvinění jako zastupitel Prahy 2 namítl?

Piráti byli v minulém volebním období v Praze v opozici a ve volbách v roce 2018 získali od svých voličů dostatečný mandát k tomu, aby sestavili koalici a řídili Prahu. Primátor Zdeněk Hřib má v gesci mimo jiné zahraniční vztahy, kterým se také věnuje a opozice to nazývá „mediálním tažením“. Zvelebování Prahy mají v gesci koaliční kolegové, například investice vede radní Jan Chabr (TOP 09), dopravu náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) a územní rozvoj náměstek Petr Hlaváček (TOP 09). Všichni společně plní koaliční prohlášení, tedy program, na kterém se koaliční strany před dvěma lety dohodli.

V zastupitelstvu Prahy 2 jsem v jiné situaci, zde jsou Piráti zatím v opozici a takzvanými „hlídacími psi“. O to se ve funkci předsedy kontrolního výboru snažím a společně s kolegy v zastupitelstvu jsme výraznou protiváhou současné koalice. Podařilo se nám prosadit mnoho našich programových bodů a například na posledním červnovém zastupitelstvu byli opoziční Piráti spolu s vládnoucí ODS spolupředkladatelé usnesení o změně jednacího řádu zastupitelstva. To není běžná situace ani v Praze 2, ani v jiných zastupitelstvech.

Pirátští kolegové v zastupitelstvu hlavního města Prahy odvádí obrovský díl práce v rámci svých gescí a možností. Pro představu mohu zmínit nedávný průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi, ve kterém Piráti v Praze získali podporu 26,5 % Pražanů. Jsou následováni ODS s 17,5 % a Hnutím ANO s 16 %.

„Piráti jsou stejní jako ti zelení fanatici, oni by chtěli, abychom měli v Evropě miliony migrantů, aby změnili naši kulturu, naše zvyky, náš systém žití, rodinu…“ To řekl aktuálně premiér Andrej Babiš. Zareagujete?

Vyjádření pana premiéra je jakousi politickou zkratkou a mediálním vymezením se vůči opozici, která mu pomalu ale jistě šlape ve sněmovně na paty. Ve všech posledních veřejných i interních průzkumech Piráti opakovaně obhájili pozici druhé nejsilnější strany v zemi a čím dál více ukazují, že jsou připraveni vládnout. Vzhledem ke kritickému stanovisku vůči střetu zájmu pana premiéra je logické, že je nervózní a vypouští jednu nepravdu za druhou. To nic nemění na faktu, že ve světě dochází k výrazným společenským a klimatickým změnám a je dobré být na takové změny připravený, mít plán a ochotu nabídnout pomocnou ruku všude tam, kde je to potřeba a kde si to můžeme dovolit. Dnes stojíme na kraji změny, která může být příležitostí nejen k národnímu, ale i globálnímu společenskému restartu. Jak s touto výzvou naložíme je především na nás a taky na politicích, které si volíme.

Co se mě a mého působení týče, tak já hájím především svobodu. Podporuji rozšiřování osobních práv a svobod, národní restart, kladu důraz na solidaritu, sounáležitost a soběstačnost. Chci řešit naši společnou budoucnost. A k tomu nelze přehlížet i různá rizika, ať už způsobená vlivem klimatu či mezinárodní situace. Myslím si, že Piráti k těmto problémům přistupují odpovědně, a tím myslím konstruktivně a lidsky. Nevím, co myslel těmi zelenými fanatiky, Piráti například neblokují jadernou energetiku – jen trváme na tom, aby výdaje byly transparentní, aby občané nedopláceli na drahou elektřinu, a aby se a dbalo na bezpečnostní zájmy České republiky, tedy aby zakázku nezískaly země jako Rusko nebo Čína.

Proč jste se vlastně nikdy nestal Pirátem?

Já jsem se Pirátem už narodil, nemusím se jím stát. Navíc jsem předseda spolku Legalizace.cz, jehož valná hromada se usnesla, že pokud mám zůstat předsedou i nadále, nesmím být členem jakékoli politické strany. Na moji momentální politickou práci to však nemá žádný vliv. Hájím pirátský program, jak nejlépe umím. To považuji za nejdůležitější.

Před sedmi lety na demonstraci za legalizaci konopí jste ParlamentnímListům.cz řekl, že vykouříte tak deset gramů marihuany za měsíc. Jak jste na tom nyní?

Konopí mi téměř zmizelo ze života, tedy pokud nepočítám svou neuhasínající snahu o reformu drogové politiky. Vzhledem k tomu, že jsem se před dvěma a půl roky stal hrdým a pyšným otcem, některé mé mládenecké aktivity musely jít stranou a užívání konopí je rozhodně jednou z nich.

Na sklonku roku 2018 kritizoval Jiří X. Doležal pirátský návrh legalizace marihuany s tím, že v něm byl zahrnut požadavek, aby se smělo dealovat, což kompromituje desítky let úsilí o legalizaci pěstování a držení konopí pro vlastní potřebu. Prý byste si měli vyjasnit, jestli vám jde o svobodu, nebo o svobodu dealerů. Už jste si to vyjasnili?

Pan Doležal návrh kritizoval ještě v přípravném řízení, tedy dříve, než byla jeho finální verze načtena do systému ve sněmovně. Byl to jeho osobní názor a vlastní interpretace předkládaného návrhu, ačkoli návrh prodej konopí nikdy nezmiňoval. Pravdou je, že se k návrhu mohl vyjádřit kdokoli, protože jsme ho na internetu předložili k veřejnému posouzení a konzultaci, k otevření debaty a hledání schůdného kompromisu, který by vyhovoval všem zúčastněným stranám. Dva měsíce jsme sbírali k návrhu připomínky a poznámky, umožnili jsme lidem vyplnit formulář, ve kterém mohli specifikovat své potřeby. Celkem se sešlo přes sedm tisíc podnětů, mezi kterými znatelně převládal i zájem konopí v omezeném množství bezúplatně poskytovat, tedy darovat, dalším dospělým osobám. Tento požadavek se však ve finálním návrhu změny zákona nikdy neobjevil.

Jak jste vlastně na tom v současné době se snahami o reformu legislativy konopí?

Výše zmiňovaný návrh, tedy regulace samopěstování a držení konopí pro osobní potřebu, jehož znění je možné nastudovat na webových stránkách regulacekonopi.cz v současné chvíli čeká na zařazení na program sněmovny, aby se jím poslanci začali fakticky zabývat a prokázali zájem či nezájem toto téma řešit. Přetrvávající prohibice konopí, v podobě, jak ji definuje aktuální legislativa, je neúspěšný koncept drogové politiky.

Nejen, že zamezuje plnému využití potenciálu konopí v nejednom průmyslovém odvětví, ale současná represivní politika nerozlišuje osobní svobodu a právo si na zahradě vypěstovat pár léčivých rostlin. Trestá všechny bez rozdílu a nerozlišuje, zda někdo konopí využívá jen pro svou potřebu nebo pro neoprávněné obchodování. Vyrábí tak ze samopěstitelů zločince bez oběti, často se paradoxně jedná o seniory nebo nemocné lidi, kterým by měl stát spíše pomáhat, než je vláčet po soudech.

Také výši trestů považujeme za velmi hraniční, často si odsouzení od soudu odnesou za pěstování konopí tresty vyšší než za násilné trestné činy. Pracujeme ve spolku a skrze magazíny Legalizace a Konopí, které vydávám, na změně vnímání tohoto problému. Snažíme se destigmatizovat konopí i jeho uživatele a nabízíme poslancům skrze osobní příběhy možných nebo skutečných obětí prohibice vhled do dané problematiky, otvíráme debatu a přinášíme možná řešení efektivní a racionální regulace. Legalizace konopí je i přes podporu veřejnosti a podnikatelského prostředí především politické téma a jako takové je nezbytné ho řešit na nejvyšší politické úrovni.

Žil jste na západě USA. Jaký postoj zastáváte ohledně hnutí Black Lives Matter?

Hnutí Black Lives Matter je vyústěním dlouhodobého společenského problému ve Spojených státech, rasové nesnášenlivosti a diskriminace a to nejen mezi lidmi obecně, ale především i ve vztahu občan a stát. Hnutí bojuje za rasovou spravedlnost a poukazuje svým názvem, že záleží na černém životu, stejně jako na bílém nebo jakémkoli jiném. Že moderní, vzdělaná a civilizovaná společnost by měla být tolerantní a solidární. Nelze neustále lidi rozdělovat podle barvy jejich pleti nebo je snad za to trestat. Nikdo si přeci svůj původ nevybírá. Považuji za nepřípustné, aby se buď programově stíhali občané jedné barvy pleti, nebo aby se na základě nějakého neopodstatněného předsudku diskriminovala jakákoli menšina nebo skupina obyvatel.

Co si myslíte o označení hesla Black Lives Matter (BLM)prezidentem Milošem Zemanem za rasistické?

Myslím si, že prezident Zeman poselství a název toho hnutí nepochopil, jinak by neřekl to, co řekl. Hnutí a heslo Black Lives Matter poukazuje na bezpráví a rasovou diskriminaci určité skupiny obyvatel a hledá cestu jak tento neutěšený a rasistický postoj veřejnosti narovnat. Když bych to přirovnal napříkad k uživatelům konopí a je jedno, zda tím myslím pacienty, seniory nebo samopěstitele, a spustil bych kampaň s názvem “Konopí do každé rodiny”, přeci tím neříkám, že chci pro lidi jen konopí a žádnou jinou léčivou bylinu. Poukazuji na to, že i konopí si zaslouží rovné podmínky a možnosti využití jako ostatní léčivky. A stejné je to i s hnutím BLM, které neříká nic jiného, než že i člověk tmavé barvy pleti musí mít právo na důstojný a bezpečný život. Že není ničím menším nebo horším než okolní většina, ale že jsou si všichni lidé, ač různé barvy pleti, rovni.

Kandidujete na senátora. Podle kritiků Senátu jde o odkladiště neschopných politiků či vedlejšák k jiné funkci. Jak vy vnímáte Senát?

Myslím, že šlo o nervózní reakci na to, že kandidáti ANO neuspěli v senátních volbách tak, jak by si Andrej Babiš přál. Osobně Senát vnímám jako zákonodárnou horní komoru parlamentu, kde je prostor a čas zabývat se návrhy a změnami zákonů, jak je předkládá sněmovna. Senát vnímám jako „pojistku“ nejen demokracie a garanci svobod, ale i jako „brzdu“ unáhlených politických rozhodnutí a od demokratického systému se odkloňujících nálad a tendencí. Rád bych rozšířil řadu pirátských senátorů, abychom mohli založit pirátský senátorský klub a nemuseli při hájení programu hledat kompromisní řešení v senátorském klubu jiného politického uskupení. Jsem přesvědčen, že druhá nejsilnější parlamentní strana si vlastní klub senátorů již zaslouží.

V Senátu se chci zaměřit především na větší a důslednější podporu seniorů, dětí a mládeže či sociálně nebo zdravotně znevýhodněných. Dále chci řešit efektivnější nakládání s odpady, ochranu vody a životního prostředí. Města nesmí být horkem sálající špinavá džungle z betonu a železa. Zdravý život souvisí jak s ochranou zeleně, tak s péčí o kulturní dědictví a památky. Veřejný prostor má sloužit kultuře, umění a odpočinku. Nová výstavba nesmí zhoršovat život starousedlíkům, prioritou v Praze je pro mne především dostupné bydlení. Důležité je pro mě zajistit také férové podnikatelské prostředí, rozumnou podporu živnostníků a transparentní zadávání veřejných zakázek. Za samozřejmost dnes považuji digitální komunikaci s úřady.

Samozřejmě budu i nadále podporovat racionální regulaci konopí pro léčebné i komerční účely a hlavně osobní potřebu. Konopí je především obnovitelná průmyslová surovina pro výrobu nespočtu produktů s velkým ekonomickým potenciálem ve zdravotnictví, textilním či papírenském průmyslu či stavebnictví.

Proti vám stojí na Praze 1 Václav Hampl, Miroslava Němcová a Ivo Budil. Koho z nich znáte? Jak dalece své protivníky znáte?

Letošní senátní volby v centru Prahy budou klíčový boj o to, kdo bude tou novou demokratickou silou v Praze a vůbec v Česku.

Tuzemskou politiku vnímám jako strnulou, bránící se jakékoliv alternativě. Postrádám otevřenost a ochotu hledat nová řešení. Nemám rád pozůstatky podnikatelské politiky devadesátých let minulého století, na nichž vyrostli nejen některé současné parlamentní strany, ale následně i populističtí propagátoři údajného boje proti korupci. Paní Němcová je pro mě zosobnění takové politiky, politiky Václava Klause, na kterého nedá dopustit, zatímco prezidenta Zemana vůbec nemusí, ačkoli ti dva jsou nejen kolegové, ale i přátelé. Respektuji ji jako silného soupeře, ale opravdu si nemyslím, že právě ona může být nositelem pozitivní změny… A kandidát Budil za Trikoloru, za tento politický projekt pánů Klausů staršího a mladšího? Vyjma toho, že přetahují voliče SPD a tím oslabují jejich vliv, jim nepřikládám žádnou významnou důležitost.

Máte v české politice nějaké oblíbence či osobnosti, kromě Pirátů, s nimiž byste si rád zahulil jointa?

Vzhledem k tomu, že kouření konopí už neholduji, tak ne. Ale rozhodně bych konopí doporučil ve formě masti například panu prezidentu Zemanovi na ty jeho bolavé nohy.


Jan Rychetský: Pirát do Senátu: Miloš Zeman a konopí. Paní Němcová ze Ždáru, co nedá dopustit na Klause. To má být změna?, Parlamentní listy, 30. 7. 2020