Magazín Konopí: Veverka kandiduje do Senátu (rozhovor)

Předseda sdružení Legalizace.cz, šéfredaktor magazínu Legalizace a dlouholetý bojovník za spravedlivější konopné zákony kandiduje na podzim do senátu za volební obvod 27 – Praha 1.

Proč ses rozhodl kandidovat do Senátu? 

Hlasy voličů hodlám zúročit především na ochranu a rozšiřování osobních práv a svobod, společenský restart, podporu sounáležitosti, soběstačnosti a solidarity. Současnou tuzemskou politiku vnímám jako strnulou, bránící jakékoli zásadní změně. Postrádám otevřenost a ochotu hledat nová řešení.

V případě svého zvolení bych v co nejkratší možné době inicioval zřízení senátní komise, která by se zabývala konopím.

V Senátu hodlám samozřejmě nadále propagovat a podporovat racionální regulaci konopí pro léčebné i komerční účely a hlavně osobní potřebu. Konopí dnes vnímám především jako ideální obnovitelnou průmyslovou surovinu pro výrobu nespočtu produktů s velkým ekonomickým potenciálem ve zdravotnictví, potravinářství, textilním a papírenském průmyslu nebo ve stavebnictví. 

Jak bys politikům, soudcům a policistům vysvětlil, proč by měli podporovat povolení samopěstování pěti rostlin pro osobní potřebu?

Nejnebezpečnější na konopí je jeho nelegálnost. Prohibice paradoxně způsobuje nejvíce škod, je drahá a neúčinná. Nezajišťuje propagovaný svět bez drog, naopak zatěžuje veřejný rozpočet a zbytečně nadmíru zaměstnává policii a justici. Tuzemská represivní politika vůči nakládání a pěstování konopí i pro osobní potřebu ohrožuje na právech a svobodě drobné pěstitele a uživatele konopí pro osobní potřebu.

Zajistím, aby konopí mělo v Senátu zelenou.

Ti svým konáním, aniž by konopí dále distribuovali, jsou dle současného zákona považováni za zločince, ačkoli nepáchají nic, co by někoho ohrožovalo na majetku či zdraví. Páchají takzvané zločiny „bez oběti“. Je proto podle mého názoru zcela nezbytné, aby držení, pěstování a zpracování konopí pro osobní potřebu bylo zákonem povoleno, a to bez jakéhokoli trestu, tedy i bez pokut nebo zabavení. 

Co uděláš jako první věc po svém zvolení do Senátu?

Jistě bych v co nejkratší možné době inicioval zřízení komise, která by se konopím zabývala, abychom na půdě Senátu mohli pořádat semináře, besedy a veřejná slyšení o všestranné využitelnosti a uplatnitelnosti konopí. Zajistím, aby konopí mělo v Senátu zelenou. 


Bohumil Sazinka: Veverka kandiduje do Senátu (rozhovor), magazín Konopí, 8. 8. 2020, online: magazin-konopi.cz/veverka-kandiduje-do-senatu