Magdalena Valdmanová: Robert Veverka je bojovník za svobodu

Hlas pro Roberta je hlasem pro změnu a je dobrým vkladem pro lepší budoucnost nejen jednoho senátního obvodu, nejen Prahy, ale celé republiky. Držím mu palce a vám ho se vší skromností, ale zároveň s hrdostí doporučuji volit!

Roberta Veverku znám jako člověka, jemuž ze všeho nejvíc záleží na svobodě. Ve všech podobách a pro všechny. A má i velké srdce, pomáhá třeba seniorům s přírodními léčebnými prostředky či s možností zůstat bydlet na místě, kde jsou desítky let zvyklí.

Osvědčil se jako komunální zastupitel. A jsem si jista, že má na to, být dobrým senátorem, který bude na celostátní úrovni hájit zájmy (nejen) svého obvodu. Protože svoboda a solidarita jsou důležité pro všechny.

Mohu vám Roberta doporučit jako silnou nezávislou osobnost, jako člověka, který přijal principy programu Pirátů, jimiž jsou zejména transparentní politika, vzdělání, životní prostředí, bydlení, doprava a obrana svobody, a dokáže k nim přidat i něco ze sebe,
a oslovit tak široký okruh lidí, od mladých až po jejich babičky a dědečky.

Piráti jsou v současnosti nejsilnější pražskou stranou. Podle posledního průzkumu Kantar pro Českou televizi z června 2020 vedeme ve volebních preferencích s 26,5 %, ODS a ANO na nás ztrácejí kolem deseti procent. Uvědomujeme si však, že v senátních volbách je nutné nasadit kandidáty, kteří dokáží získat i sympatie voličů jiných stran. Robert na to má, je to člověk s velkou empatií a zájmem o lidi a jejich problémy, a především proto mu věřím.

Robertův slogan „kultura není zbytkový rezort“ se možná některým může zdát málo průrazný. Já si to nemyslím. I britský premiér Winston Churchill reagoval během druhé světové války na návrh, aby se v zájmu zbrojní výroby seškrtaly peníze na kulturu, slovy:
„A za co bychom pak bojovali?“ Právě kultura nás dělá tím, čím jsme, ovlivňuje nejen náš smysl pro krásu, ale i naše postoje a hodnoty. Svoboda, solidarita, respekt k právu a rovnosti před zákonem, tolerance k názorům druhých, i když jsou v menšině, humanita a úcta k důstojnosti každého jedince, k tomu všemu nás vede naše kultura. V tomto smyslu je současné vedení naší země hluboce nekulturní a to je třeba změnit.

Jsem si jista, že Robert Veverka jako senátor přispěje k oné kýžené změně a že dobře reprezentuje motto naší pirátské kampaně „Budoucnost řešíme teď!“ Hlas pro Roberta je hlasem pro změnu a je dobrým vkladem pro lepší budoucnost nejen jednoho senátního obvodu, nejen Prahy, ale celé republiky. Držím mu palce a vám ho se vší skromností, ale zároveň s hrdostí doporučuji volit!

Magdalena Valdmanová

místopředsedkyně pražského krajského sdružení Pirátů,
zastupitelka Prahy 2