Méně statistik a více popelnic

Na území naší městské části bylo v roce 2018 evidováno 3831 trestných činů, ze kterých bylo objasněno téměř 30 %. Počty vloupání či drogové delikty meziročně klesají. Je však tato statistika jedinou zárukou bezpečí a klidu v naší městské části? Nejsem si jistý.

To, co občana dnes zneklidňuje, není jen riziko, že se stane obětí trestného činu. Občan chce mít jistotu, že se v případě nepříjemné události či nespokojenosti bude mít kam obrátit. Že mu bude garantovaná jistota důstojného bydlení a soužití, kterou dnes tolik ohrožují pronájmy bytů v rámci Airbnb, nevyvezené kontejnery na tříděný odpad, neuklizené ulice nebo rušení nočního klidu. Občan žádá jistotu, že radnice není jen reprezentační budova městské správy, ale místem, kde bude vyslyšen a jeho názor se stane součástí širší diskuze. Že současní radní dostojí významu svého postu a budou se s občany především radit. Že zastupitelé, a koaliční především, se budou chovat ohleduplně nejen ke svým sousedům, ale i ke svěřenému majetku a veřejným financím. Že radnice bude institucí otevřenou, přátelskou a transparentní.

Zatím se zdá, že současná koalice pod vedením starostky Černochové chce především „klid na práci”, pocit bezpečí a klid spoluobčanů není jejich prioritou.

Robert Veverka, Noviny Prahy 2, únor 2020