Mezinárodní den dětí

Že je dnes Mezinárodní den dětí popravdě vím především díky připomínce Googlu. U nás ještě doznívají vzpomínky na paní doktorku Horákovou. Včera před 70 lety (31. 5. 1950) započal monstrproces, který skončil její, tedy nejen její, popravou. Shodou náhod se v témže roce tehdejší Československo přihlásilo k Mezinárodnímu dni dětí (1.červen) a od roku 1951 jej i slavilo. Milada Horáková byla také matkou a tak na ni, její rodinu a děti i mnoha dalších obětí komunistického totalního režimu myslím právě dnes. Otázka, jak se asi cítila Horákové dcera v den, kdy si veřejnost připomíná „práva a potřeby dětí“ je až cynická. Historie Mezinárodního dne dětí připadajícího na 1. června se nezačala v bolševickém Československu, nicméně minulý režim jej ve jménu „zvýšeného boje za mír“ patřičně zneužil pro svou vlastní propagandu. Velikou zkratkou: Valné shromáždění OSN přijalo 20. listopadu 1959 Deklaraci o právech dítěte a tak oslava Světového dne dětí připadla právě na toto datum. Řada zemí, mezi které patří například ??, ??, ??, ??, ??, ?? a další, na děti a jejich práva myslí 20.11. ČR si však ponechala datum 1.6. společně se zeměmi bývalého Východního bloku, ??, ?? nebo ??. Jak je ochrana občanských práv a svobod projevem vyspělé společnosti, hájení a ochrana práv dětí, je naše lidská povinnost.

Robert Veverkainstagram