Piráti předložili návrh zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, který státu může ušetřit miliardy korun

Praha, 29. července 2020 – Stát musí konečně začít chránit osoby, které upozorní na protiprávní jednání, a šetří tak miliardy korun z veřejných rozpočtů. Realita je totiž často opačná – oznamovatelé místo vděku čelí výhrůžkám, nátlaku, šikaně, až nakonec přijdou o své zaměstnání. „Jelikož vládou navrhovaná řešení ochrany oznamovatelů nepovažujeme za efektivní, vypracovali jsme po konzultaci s odborníky nevládního sektoru vlastní návrh. Zákonem garantovaná podpora oznamovatelů je silným nástrojem v boji proti korupci a může státu ušetřit miliardy. Když se podíváme jen na jednu z nejznámějších kauz, kterou je ROP Severozápad, tam byla škoda vyčíslena na 14 miliard korun,” vysvětluje jeden z předkladatelů zákona pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Návrh zákona reaguje na celou řadu reálných kauz, kdy oznamovateli nebyla poskytnuta podpora, a dokonce čelil odvetným krokům. „Oznámení může být podle našeho návrhu provedeno rovněž anonymně, pouze s uvedením adresy pro doručování. Oznamovatel musí být následně vyrozuměn o tom, jakým způsobem byl jeho podnět vyhodnocen. Tato úprava výslovně zakazuje, aby vůči oznamovateli byly učiněny odvetné kroky jako je psychický nátlak, veřejná dehonestace, šikana, účelové přeřazení na jinou pozici nebo dokonce ztráta zaměstnání. Ochrana se navíc týká nejen samotného oznamovatele, ale rovněž jeho osob blízkých či například osoby, která se podílela na přípravě oznámení,“ popisuje návrh Černohorský s tím, že oznamovatelé bohužel často čelí ve společnosti negativnímu nálepkování.

„Základním problémem oznamovatelů je často falešná představa veřejnosti, že jde o prosté neloajální práskače. A to i přesto, že v mnoha případech oznamovatelé odkryli nezákonné aktivity svých nadřízených či kolegů, kteří jednali v rozporu se zájmy veřejnosti. Dle pirátského návrhu bude oznamovatelům zajištěna aktivní podpora ze strany nezávislého profesionála Úřadu veřejného ochránce práv,“ říká pirátský poslanec. Úřad bude podle něj v rámci své práce rovněž komunikovat s jednotlivými prošetřovateli, hodnotit oznamování na jednotlivých úřadech a povede Komisi pro ochranu a podporu oznamovatelů složenou ze zástupců nevládních organizací, ministerstev, státního zastupitelství, akademické obce a podobně.

„Oznamování nekalosti splní svůj účel pouze tehdy, pokud prošetřovatelé hodnotící oznámení budou nezávislí a zejména bude vybudovaná důvěra ve vztahu k oznamovatelům. V posledních letech svůj podnět prošetřovateli doručil například dřívější zaměstnanec SFŽP Leo Steiner a několik dalších úředníků v kauze střetu zájmů premiéra. Svůj podnět v kauze Čapího hnízda doručila prošetřovateli dřívější zaměstnankyně Ministerstva financí Martina Uhrinová. Výsledky práce prošetřovatelů v těchto případech byly tragické a Leo Steiner i Martina Uhrinová museli z veřejného sektoru odejít. Oba nyní varují před tím, aby vznikla agentura podřízená Ministerstvu spravedlnosti. Rovněž nevládní organizace Oživení specializující se na ochranu oznamovatelů ostře kritizuje založení agentury pod tímto ministerstvem. Obávám se, že tato agentura by sledovala zájmy ministrů, premiéra či některých mocenských skupin a její působení by tak mohlo být dokonce kontraproduktivní,“ upozorňuje analytik Pirátů Janusz Konieczny.

„Neustále vysvětluji, že pokud někdo zabrání nevratným škodám, tak není práskačem, ale hrdinou. Musíme konečně překonat tento předsudek z minulosti. Informace od oznamovatelů mohou být zcela klíčové a ve výsledku mohou zamezit ekologickým haváriím, nekalé soutěži či upozornit na bezpečnostní riziko,“ dodává Robert Veverka, kandidát do Senátu v Praze 1.