Pomáhat a bránit!

Policie tady není od toho, aby přemýšlela, ale aby konala, nechal se před lety pro magazín Legalizace slyšet šéf Národní protidrogové centrály J. F., a možná by se v kontextu nejedné konopné kauzy hodilo přidat i slůvko „vymýšlela“. Policie společně se soudci a státními zástupci neúnavně vytváří dojem, že nás, myšleno společnost, chrání před rizikovými látkami. Zapomínají však nebo spíše vůbec netuší, že nebezpečnost určité látky netkví v její nelegálnosti, ale v její prokazatelné zdravotní a společenské škodlivosti. Že je každou omamnou látku důležité hodnotit podle závislostního potenciálu, dopadu na sociální vazby nebo na duševní a tělesné zdraví s možným následkem smrti uživatele, nikoli jen podle toho, jak dalece se podařilo tu či onu látku prolobbovat na seznam látek nelegálních. Pokud se totiž na jednotlivé látky podíváme bez filtru policejní dojmologie, vyjde nám, že celosvětově si jako nejnebezpečnější látka drží své dlouholeté prvenství alkohol, jemuž v posledních letech konkuruje opiát fentanyl. Dalšími v pořadí následují heroin, pervitin a tabák. Rostlina konopí, ač je velmi populární, nemá proti těmto „zabijákům“ žádnou šanci a krčí se v druhé polovině žebříčku rizikovosti hned vedle LSD nebo lysohlávek. Policejní manévry a zbytečná šikanózní represe vůči konopí a jeho uživatelům, především těm, kteří konopí užívají pro osobní potřebu, tak nemá žádné odborné opodstatnění. Policie zneužívá nejen rozjetou a ministerstvem vnitra stále živenou neúspěšnou válku proti drogám, ale i zastaralou legislativu, kterou si navíc často vysvětluje ve svůj prospěch. Nepomáhá tak společnosti, ale chrání především prohibici, protidrogové mýty a hlavně vlastní důležitost. Důkazů o policejním fantazírování a falešné představě, že jsou snad našimi morálními autoritami, najdeme bohužel nespočet. Můžeme si vzpomenout například na bezprecedentní zásahy proti growshopům, kterými policie veřejnosti nedokázala nic víc než schopnost manifestovat sílu a moc, zastrašovat a likvidovat lidi a jejich legální podnikání bez zřejmých důkazů. Nebo si můžeme prostudovat dostupné spisy nejedné oběti konopné prohibice, často drobných pěstitelů a uživatelů konopí, kteří nejenže byli postaveni před soud, ale často i odsouzeni k několikaletým trestům odnětí svobody. A to za pouhé pěstování a držení kytek, jejichž užívání nikdy nikoho nezabilo, avšak je trestáno mnohdy přísněji než skutečné ublížení na zdraví nebo zabití jiného člověka. Nedopusťme, abychom žili v zemi, kde orgány činné v trestním řízení chrání skutečné zločince a vyrábějí domnělé. V zemi, kde právní jistota nebo osobní svoboda zůstávají prázdnými pojmy, zatímco věznice jsou plné pěstitelů konopí. Pomáhejme si a braňme se proti zlovůli systému, který žije a tyje ze šíření strachu a manipulace veřejným míněním. Bojujme dostupnými legálními a demokratickými nástroji za spokojenější život a bezpečnější zemi.

Zasaďme si lepší budoucnost!

Robert Veverka do Senátu
šéfredaktor#legalizace

Editorial, Pomáhat a bránit, magazín Legalizace, č. 60, červenec 2020
Foto: PČR