Program

Svoboda na prvním místě

Je potřeba hájit rozšiřování osobních práv a svobod, restart vědomí, podporu solidarity, sounáležitosti a soběstačnosti. Chci řešit naši společnou budoucnost.

 • ochrana osobních práv a svobod 
 • svoboda volby a omezení nadbytečné byrokracie
 • právo na dostupné bydlení a podpora výstavby nájemních bytů
 • odpovídající podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných jako projev vyspělé společnosti

Za zdravou planetu

Podpora obnovitelných zdrojů a efektivnější nakládání s odpady, ochrana vody a životního prostředí. Město nesmí být horkem sálající špinavá džungle z betonu a železa. 

Kultura není zbytkový rezort

Ochrana kulturního dědictví a památková péče je nejen komunální, ale i národní zájem. Veřejný prostor má sloužit kultuře, umění a odpočinku.

Vzdělaná společnost

Vzdělání je hodnota sama o sobě, jeho cíl nelze zužovat jen na uplatnění na trhu práce. Je nutná otevřenost a ochota hledat nová řešení. 

 • podpora pedagogů a pedagogických pracovníků
 • podpora dostupnosti kvalitního, inovativního a rozmanitého vzdělávání, výuky jazyků
 • ochrana a podpora veřejnoprávních médií 
 • vzdělávání jako pojistka proti šíření dezinformací a populismu

Férové podnikání

Stát musí zajišťovat férové podmínky a jasně nastavená pravidla tak, aby podnikání bylo předvídatelné pro všechny.

 • jasná kritéria a transparentní zadávání veřejných zakázek
 • podpora ekonomické soběstačnosti a nezávislosti
 • podpora drobných a středních podnikatelů
 • omezení odlivu zdrojů do zahraničí

Úřadujme online

Současné nastavení fungování úřadů bere občanům drahocenný čas, který by mohli využít jinak. Úřady by měly sloužit občanům, obíhat úřady mají data, ne lidé.

 • možnost plnohodnotně komunikovat s úřady pouze elektronicky
 • transparentní pracovní a technologické postupy na úřadech
 • každý občan může být hlídacím psem, právo na informace je důležité
 • digitální identita, ochrana osobních údajů a maximální omezení šmírování telefonů a internetu