Radek Holomčík: Vodu řešíme teď a potřebujeme „parťáky“ i v Senátu

S tématem hospodaření s vodou a klimaticky odolné krajiny Piráti kandidovali do poslaneckých voleb roku 2017. Řadu navrhovaných opatření jsme v tomto volebním období představili, některá prosadili. Tématům sucha, vody, krajiny a klimatické změny se věnujeme i v rámci dalších aktivit – pořádáme vzdělávací akce či poslanecké semináře o dostupnosti, kvalitě a ceně pitné vody, financování ochrany klimatu, budoucnosti našich lesů a kůrovcové kalamitě, agrolesnictví nebo potenciálu konopí.

Změna klimatu mění rozložení a intenzitu dešťových srážek v rámci území a v průběhu celého roku. V důsledku stále rostoucí teploty dochází ke zvyšování výparu vody z krajiny. To má přímý vliv na snižování hladin podzemních a povrchových vod. Dopady klimatických extrémů prohlubuje špatné hospodaření s krajinou, protože vyprahlá půda není schopna vodu zadržet. Dobrá správa celé krajiny je tedy součástí odpovědi na projevy klimatické změny. Bez motivovaných hospodářů ale nelze odolné a zdravé krajiny dosáhnout. Náš cíl je proto spojit všechny klíčové hráče, pracovat se znalostmi a fakty a to vše ekonomicky udržitelným způsobem.

Zásadní je ochrana všech vodních zdrojů. Musíme hledat nové vodní zdroje, investovat do technologií na úpravu pitné vody, správy a údržby vodovodů a kanalizací. Je nutné neplýtvat pitnou vodou na zalévání a jiné činnosti (voda.pirati.cz).

Přestože jsme udělali už kus práce, výrazně víc je jí před námi. Abychom dokázali udělat tolik potřebné změny v zákonech, nastavení státní správy i každodenní praxi, potřebujeme politickou sílu – na radnicích, v krajích, v Poslanecké sněmovně a také v Senátu. To je důvod, proč jsem rád, že Robert Veverka kandiduje do Senátu, a proč jej podporuji. Chápe význam ochrany krajiny a vody a moc dobře ví, jak důležité je, aby stát byl pro lidi, kteří v krajině hospodaří, zlepšují ji a chrání, partnerem a pomocníkem, nikoliv jen drábem.

Vím, že Robert bude skvělým „parťákem“, na kterého se budeme v naší misi za ozdravení krajiny a lepší hospodaření s vodou moci spolehnout. Prosím, podpořte jej i vy.

Radek Holomčík
poslanec