V Praze chybí koncepční řešení kulturní, politické a společenské reklamy

„Je rozdíl mezi trvalou komerční reklamou a dočasou maloplošnou předvolební prezentací. Chybí pravidla a vstřícnost. V Praze chybí koncepční řešení kulturní, politické a společenské reklamy,” komentuje aktuální situaci Robert Veverka, kandidát Pirátů do Senátu ve volebnim obvode číslo 27. 

„Reklamu nám zajišťovala Erflex, a.s., která má se společnostmi HMP a dalšími poskytovateli reklamních prostorů regulérní a platné smluvní vztahy,” popsal podrobnosti outdoorové kampaně Veverkův volební manažer Jaroslav Němec a dodává, že „tyto smluvní vztahy nám byly známy již v roce 2018, kdy jsme ve vzájemné spokojenosti spolupracovali na pražské komunální kampani, kde jsme stejný formát na trakčních vedeních používali”.


Komunální volební kampaň v Praze 2 v roce 2018


Po nainstalování objednané reklamy byly řešené dílčí nedostatky, např. v Letenské ulici na Malé Straně byla reklama na oprávněný podnět uveřejněný na facebooku sundána. „Ve věci jsem v pondělí telefonicky jednal s Adamem Scheinherrem, náměstkem primátora (Praha sobě),” říká Němec. Z jednání vyplynulo, že v rámci Pravidel pro umisťování reklamních ploch na sloupech a stožárech na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy, je na mnohých místech nedodržena výška 3 m spodní hrany. „To jsem se společnosti Erflex řešil, pravidla jim předal a na nápravě, v souladu s pravidly, jsme se dohodli,” konstatuje Němec a doplňuje, že: „k tomu bohužel již nedošlo, protože nám bylo ve středu sděleno, že na žádost vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy, musí společnost Erflex, a.s. všechny nasmlouvané reklamy ze sloupů trakčního vedení sundat. To firma provedla ve čtvrtek.”Jako zadavatelé reklamy jsme byli poškozeni nejen finančně, ale i morálně v očích veřejnosti. Nikdo nám dodnes nebyl schopen písemně vysvětlit důvody, proč musela být naše reklama odstraněna. Podnikáme proto právní kroky ke zjištění oprávněnosti jednání vedení Dopravního podniku, který donutil reklamní agenturu Erflex odstranit veškerou naši reklamu na sloupech trakčního vedení. 

„Při hledání východiska z této nešťastné situace jsem oslovil Jana Čižinského za Prahu sobě a navrhl jsem schůzku, na které bychom hledali způsob, jakým by se politické strany mohly v rámci předvolební kampaně prezentovat,” říká Veverka a připomíná chybějící koncepci využití legálních reklamních ploch pro volební klání. 

„Odpůrci pirátské kampaně se nás sice pokusili na chvíli umlčet, politická soutěž však pokračuje a my nepolevujeme v prezentaci našeho pirátského programu, mezi jehož body patří i férové podnikatelské prostředí!”, dodává Veverka.

Senátní volby 2020 se uskuteční 2. a 3. října 2020. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2020. Volební obvod číslo 27 zahrnuje městské části Praha 1Praha 2 / Nové Město – Vyšehrad – Praha 5  / Malá Strana – Praha 6 / Bubeneč – Hradčany – Sedlec – Střešovice – Praha 7Suchdol Troja.

Všechny odkazy k financování kampaně najdete na https://robertveverka.cz/financovani-kampane/

FAQ 

V současnosti platí Pravidla pro umísťování reklamních ploch na sloupech a stožárech na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy z listopadu 2019. 

Pravidla: Reklamní plocha včetně nosné konstrukce reklamních nosičů musí být vyrobena z materiálů vylučujících jejich poškození vlivem povětrnostních podmínek.

Plakáty byly vytisknuté na komůrkový plast, který splňuje tyto vyloučení jejich poškození vlivem povětrnostních podmínek. Stejný materiál jsme používali i v roce 2017. V roce 2018, kdy platili již Pravidla pro umísťování reklamních ploch na sloupech a stožárech na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy (Usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1588 ze dne 27. 6. 2017), které tuto obsahovaly. Piráti byla jediná strana, která tuto podmínku pravidel v komunálních volbách 2018 dodržela.

Pravidla: Dvě reklamní plochy formátů A a B se umísťují na jeden stožár pouze jako souměrná dvojice stejného formátu ve stejné výšce (dle apendixu A); Formát C je možné umístit pouze jednostranně vyložený; v ulicích dle apendixu B je možné umísťovat reklamu i na střed sloupu.

Plakáty využívaly plochu formátu B a byly umístěny na střed sloupu. 

Pravidla: Na sloupech na území dotčeném nařízením 26/2005 Sb. hl. m. Prahy (s pozn.: nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, §1, odst. (1))

Plakáty byly umístěny i v památkové rezervaci v souladu s pravidly, jelikož je platné nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, na které pravidla odkazují. V tomto nařízení se v odstavci 3 píše § 4 zní: „Zákaz podle § 1 odstavce 1 se nevztahuje na a) propagaci charitativních akcí, prezentaci politických stran a hnutí, včetně volební prezentace”. 

Pravidla: Spodní hrana reklamního nosiče min. 3 m nad patou stožáru.

Na mnohých místech skutečně nebyla dodržena výška 3 m spodní hrany. To jsem se společnosti Erflex řešili a na nápravě, v souladu s pravidly, jsme se dohodli. K tomu bohužel již nedošlo, protože nám bylo ve středu sděleno, že na žádost vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy, musí společnost Erflex, a.s. všechny nasmlouvané reklamy ze sloupů trakčního vedení sundat. To firma provedla.


Dokumenty k tématu

Usnesení RHMP č. 1588 ze dne 27. 6. 2017: II. 1.3 „zajistit zpracování Koncepčního řešení nízkonákladové kulturní, politické a společenské reklamy“ Termín: 31.12.2017″

“Součástí této koncepce by měly být principy výběru ploch, typy nosičů, nastavení režimu správy a stanovení správce, který bude garantovat organizaci výlepu a výběru inzerentů, stejně jako odstraňování černého výlepu v okolí. Koncepce bude obsahovat i nastavení spravedlivých pravidel pro období volebních kampaní (dva měsíce před každými volbami), aby všechny politické subjekty měly rovné podmínky.” IPR

II. zasedání Komise RHMP pro design a veřejný prosto (23. 4. 2019): bod 4 http://www.praha.eu/public/e6/55/15/2930580_962439_Zapis_2.pdf

III. zasedání Komise RHMP pro design a veřejný prosto (18. 6. 2019): bod 6 https://www.praha.eu/public/47/f4/be/3003428_1010406_KDVP_zapis_3.pdf

Na III. zasedání Komise RHMP pro design a veřejný prostor dne 18. 6. 2019 nebylo doporučení plošného zákazu berousků přijato. Naopak Komise doporučuje Radě hl. m. Prahy zadat Odboru hospodaření s majetkem vypracování aktuálních pravidel pro nízkonákladovou kulturní, politickou a společenskou reklamu.