Volby jsou svátkem demokracie, přeji vám svobodu volby

Děkuji každému z vás, kdo byl volit v prvním kole senátních voleb ve volebním obvodě 27 v Praze a svou účastí posílil společné zvolání svobody. Každý hlas se počítá. A za každý hlas ve volbách všem děkuji, nejen těm, kteří volili mě, ale všem. Volby jsou svátkem demokracie. A opravdová demokracie se skládá ze svobodných jedinců. Rozhodnutí, koho volit ve druhém kole, které se uskuteční 9. a 10. října, proto nechávám čistě na voličích. Věřím, že se rozhodnete správně. 

Skutečnou demokracii nedělají jen volby, ale svoboda. K čemu vám jsou volby, když nemáte svobodná média? K čemu vám jsou volby, když nemáte svobodu projevu? K čemu vám jsou volby, když je vám doporučováno koho volit? Svoboda je vzácná květina. Musí se pečlivě zalévat, pěstovat a chránit. Jinak zahyne. Pěstujeme svobodu. 

Patřím ke generaci, která zažila listopad 1989 v období školní docházky. Dobře si ještě pamatuji, jak stáli vedle sebe a táhli za jeden provaz skoro ještě děti, příslušníci produktivní generace i penzisté, dělníci vedle intelektuálů a úředníků. Potřebujeme obnovit onu důvěru, vzájemný respekt a všemi sdílenou touhu po svobodě bez ohledu na rozdílnost názorů a zájmů, na věk a postavení. Toto si přeji vrátit zpátky a Senát je ideální místo, kde s tím začít. Stačí více si naslouchat. Rozděleni padneme, společně zvítězíme.

Přeji vám svobodu volby.