Zdeněk Hřib: Roberta vnímám jako silnou nezávislou osobnost

Robert má zkušenost zastupitele městské části, ale zároveň se dlouhodobě věnuje celospolečenským tématům. Jsem si proto jist,
že má na to, být kvalitním senátorem, který bude na celostátní úrovni důsledně hájit zájmy svého obvodu, Prahy a celé České republiky.

Roberta vnímám jako silnou nezávislou osobnost a zastánce zásadních principů Pirátů, jako jsou transparentní politika, moderní vzdělání, čisté životní prostředí, dostupné bydlení a obrana svobody.

Jako vystudovaný lékař oceňuji, že Robert vytrvale upozorňuje na nevyužitý léčebný potenciál konopí. Snaží se hledat cesty, jak překonat překážky, které brání tomu, aby konopí pomáhalo nemocným s nejrůznějšími chorobami.

Robert klade také důraz na oblast kultury a má jasné hodnotové ukotvení a zaměření na svobodu a solidaritu, toleranci k názorům druhých, i když jsou v menšině, humanitu a úctu k důstojnosti každého jedince. Ačkoliv jsou tyto hodnoty univerzální a důležité pro všechny, bohužel mají málo vytrvalých zastánců.

Držím Robertu Veverkovi palce a vám ho vřele doporučuji volit!

Zdeněk Hřib
primátor Prahy